EN FA
نمایندگی محصولات جین گلایدر در ایران

One G

Rescues

قیمت: 1,900,000 تومان
در صورت سفارش: 2 الی 6 هفته
زمان ارسال: 1 الی 3 روز
وضعیت: موجود در انبار
  • زمان باز شدن سریع تر
  • نرخ نزول بهتر
  • سبک تر برای حمل
  • پایدار تر

سیستم چتر نجات طراحی و ساخته شده توسط جین (GIN) با سیستمی مبتکرانه و نوآورانه برای زمان باز شدنی سریع تر

زمان باز شدن سریع تر...

بر اساس سیستم پایین نگه دارنده ی سر، وان جی، از یک سیستم بند نوآورانه استفاده می کند که هر قطعه را برای زمان باز شدن سریع تر به هم وصل می کند. *
وان جی 42: 3.4 ثانیه
وان جی 38: 2.9 ثانیه

نرخ نزول بهتر...

وان جی، در مقایسه با سری های نجات قبلی جین، با یک نرخ نزول فوق العاده، بسیار پایدار تر است.
وان جی 42: 4.5 متر بر ثانیه
وان جی 38: 4.3 متر بر ثانیه

سبک تر برای حمل...

یکی از اهداف اصلی حین ساخت، تا حد ممکن سبک کردن آن بود، و نتیجه:
وان جی 42: 2.4 کیلوگرم 
وان جی 38: 2.1 کیلوگرم

پایدار تر... 

نتایج تضمینی وان جی، نوسانی کمتر از 10 درجه در محور عمودی نشان می دهند*

2 سایز...

وان جی، یک رده ی وزنی گسترده تری نسبت به چتر های جین قبلی دارد.
وان جی 42: 100-130 کیلوگرم (42 متر مربع)
وان جی 38: 80-100 کیلوگرم (38 متر مربع)

No Data
No Data